Dé kinderboekenuitgever!

Jeugdboeken

Lifeliner 2 vliegt te hulp

deel 1 van de lifeliner 2 serie
Vanaf: vanaf 10 jaar
ISBN: 9789059523968
NUGI/NUR: 282
Omvang: 132 pag. gebonden
Prijs €: 9,95
Auteur: Adri Burghout

AFZIEN BIJ WINDKRACHT 10

Alweer het derde deel van de KNRM serie over de avonturen van Wessel Wolff Wessel Wolff treurt nog om het verlies van zijn geliefde Steffie.Niettemin gaat zijn gewone leven door en beleeft hij weer eniggenoegen en voldoening tijdens en na zijn acties als opstapper bijde KNRM Scheveningen. Een staartje van de tropische storm Sallynadert Europa en op de Noordzee komt een schip zwaar in deproblemen. Dan ontmoet hij iemand die zijn leven weer totaal opz’n kop zet  
Vanaf: vanaf 12 jaar
ISBN: 9789059523838
NUGI/NUR: 284
Omvang: 142 pag. gebonden
Prijs €: 9,95
Auteur: Adri Burghout

Redding op het randje

deel 16 van de lifeliner serie   Timo en Marjon ontmoeten een oude oom en tante van Marjon die ze lang niet gezien hebben.Na een gezellig bezoek wordt ome Charles ontvoerd.Timo raakt er ongewild bij betrokken en belandt in spannende, teleurstellende en onzekeresituaties. De ontvoerders blijken geharde criminelen te zijn met wie niet valt te spotten.Zal het de familie lukken om het losgeld op tijd te betalen? Timo zet zich in om de ontvoerderstevreden te stellen.  
Vanaf: vanaf 10 jaar
ISBN: 9789059523845
NUGI/NUR: 282
Omvang: 130 pag. gebonden
Prijs €: 9,95
Auteur: Adri Burghout

Smerige smokkel

Alweer het 4 deel van de KNMR serie Het dagelijkse leven van Wessel Wolff kentonverwachte ontwikkelingen. Hij moetafscheid nemen van Sally, die hij nog maarkort kent. Een goede kennis krijgt eenrelatie met iemand bij wie Wessel zich nogalongemakkelijk voelt. En niet zonder reden!Intussen gaat zijn leven als verkoopmedewerkerin de kaaswinkel van zijn vader, alskunstschilder en niet in de laatste plaatsals opstapper bij de KNRM Scheveningen,ook door. De acties bij de KNRM en zijnprivéleven raken steeds meer met elkaarverweven, met een spectaculaire achtervolgingin het havengebied tot gevolg.
Vanaf: vanaf 10 jaar
ISBN: 978-90-5952-403-3
NUGI/NUR: 283
Omvang: 153 pag. gebonden
Prijs €: 9,95
Auteur: Adri Burghout

GOUDKOORTS AAN DE NIJL

PROFESSOR LAMMERS SERIE  HERUITGAVE   Een paar jonge Duitsers gaan op zoek naar een goudschatin Egypte. De Duitse jongens hebben de schat nodig voorpropaganda voor hun rechts radicale ideeën.Duitse piloten hebben in de tweede wereld oorlog de schatgevonden bij de slag om Tobroek. Ze hebben hem verstoptin een mysterieus rotsgraf. Een rotsgraf waar de piloten nietzonder huivering aan terug kunnen denken. De jonge radicalenschuwen geen enkel middel om hun doel te bereiken.Professor Lammers, een Bijbels Archeoloog is met zijn gezinin Egypte. Samen met zijn Joodse collega maakt hij eenstudiereis. Tegen hun zin raken ze betrokken bij de jacht opde schat. En dan begint een adembenemend avontuur. Eenzoektocht in een rotsgraf vol gevaren. Een vliegtuigcrashmidden in de woestijn. Een loodzware tocht door een vande onherbergzaamste delen van de wereld. Maak je klaarvoor een zinderend avontuur.
Vanaf: 12 jaar
ISBN: 9789059523364
Omvang: 205 pag.
Prijs €: 12,95
Auteur: Bert Wiersema

OPGEJAAGD

Op de eerste dag van de kerstvakantie hoort sportleraar Arie de Jager zijn voordeurbel. Op de stoep staat een hem volkomen onbekende man die juist heel veel van hem blijkt te weten. Hij is hoofd van een bijbelsmokkelorganisatie de bijbels naar Rusland smokkelt. Er is iets vreselijk mis gegaan en Arie, die vroeger bij de commando’s gezeten heeft, wordt gevraagd te helpen op een levensgevaarlijke missie. Omdat er een leven en het voortbestaan van de smokkelroute op het spel staan zegt Arie toe. Nog dezelfde dag wordt hij boven Rusland gedropt. Maar al meteen gaat het hopeloos mis en volgt een adembenemende klopjacht door de wildernis en de straten van Leningrad.  Niemand lijkt te vertrouwen. Een razend spannend verhaal van de eerste tot de laatste bladzijde, dat je in een adem uit zult lezen. In Nederland is vrijheid van godsdienst. Dat was in de vorige eeuw in Rusland niet het geval. Door het ijzeren gordijn was het land vrijwel afgesloten van de rest van de wereld. Christen zijn was daar letterlijk levensgevaarlijk. In die tijd speelt dit verhaal. Nog steeds zijn er landen waar je je leven niet zeker bent als je in Jezus gelooft. In dit boek kun je een beetje proeven wat het betekent als je als gelovige voortdurend op je hoede moet zijn.  Dit boek is eerder verschenen onder de titel ‘Noodlanding’
Vanaf: 10 jaar
ISBN: 9789059523418
NUGI/NUR: 283
Omvang: 139 blz. gebonden
Prijs €: 9,95
Auteur: Bert Wiersema

DE GEHEIME DAGBOEKEN VAN St. BERNARD

Deel 2 van Logboek Lammers serie. Herschreven uitgave van de offersteen.   Professor Lammers wordt met zijn gezin uitgenodigd door een geheimzinnige Franse graaf. De oude edelman is op zoek naar de dagboeken van Bernard van Menthon. Er zou in die dagboeken veel te vinden zijn over de geschiedenis van het landgoed van de graaf. De familie Lammers vertrekt naar Frankrijk, waar ze opgewacht worden in een sprookjesachtig kasteel hoog in de Alpen. Kosten nog moeiten zijn gespaard om het hen naar de zin te maken. Maar wat begint als een mooie droom verandert al gauw in een nachtmerrie. Het kasteel van de graaf begint steeds meer op een gouden kooi te lijken. Waarom zijn er bodyguards en worden de tuinen bewaakt door bloedhonden? Wie is de geheimzinnige monnik die gewapend met een buks door bergen sluipt? Als de dagboeken ontdekt worden blijkt dat de oude graaf helemaal niet geïnteresseerd is in geschiedenis. Welk duister geheim bevat de dagboeken? Wat heeft een afgesloten grot hoog in de bergen daar mee te maken? Ontdek het in dit zinderende avonturenboek dat je tot de laatste pagina in zijn greep zal houden.
Vanaf: Vanaf 12 jaar
ISBN: 9789059523630
NUGI/NUR: 285
Omvang: 174 pag. gebonden
Prijs €: 12,95
Auteur: Bert Wiersema

DE KONING VAN BOEDAPEST

Weer een vernieuwde herdruk van de bekende Logboek Lammers serie   In Boedapest wordt een brief teruggevonden van Maarten Luther de grote kerkhervormer. Professor Lammers wordt door een Hongaarse collega uitgenodigd om samen de brief te bestuderen. Zijn gezin is van harte uitgenodigd om mee te komen naar Boedapest, misschienwel de mooiste stad van Europa. Wat begint als een heerlijke vakantie verandert al gauw in een nachtmerrie. Wie is de geheimzinnige koning van Boedapest, die de hele stad in zijn greep lijkt te hebben? Als een voor een professor Lammers’ gezinsleden op mysterieuze wijze verdwijnenraakt het hele gezin betrokken in een web van leugens en misdaad. Een spannende tocht door metrotunnels, speedboten over de Donau, dure sportwagens en een kooi vol tijgers vormen maar eenpaar ingrediënten van dit adembenemende avontuur dat je in een ruk uit zult lezen.
Vanaf: vanaf 12 jaar
ISBN: 9789059523876
NUGI/NUR: 284
Omvang: 219 pag. gebonden
Prijs €: 12,95
Auteur: Bert Wiersema

OPERATIE ALEF

Deel 1: Operatie Alef De Mossad is de geheime dienst van Israël. Na Amerika en Rusland ishet de grootste geheime dienst van de wereld, terwijl Israël een landje is,kleiner dan Nederland. De geheim agenten van de Mossad hebben in hetverleden al heel wat spectaculaire acties uitgevoerd. Daarover gaat dezeserie voor jong en oud. Na de tweede wereldoorlog begint de Mossad met het uit de weg ruimenvan mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het Duitslandvan Adolf Hitler. De Mossad komt er achter dat een van de gevaarlijksteNazicriminelen, Adolf Eichmann, onder een valse naam in Argentinië zouleven. Geheim agenten gaan op onderzoek uit. Is de man inderdaad AdolfEichmann? En als dat zo is, is het dan mogelijk de man te ontvoeren? Datzal de Argentijnse regering nooit toestaan. Een commando geheim agentenreist af naar het Zuid Amerikaanse land om een van de spectaculairsteacties, ooit door een geheime dienst gedaan, uit te voeren.Een bizar avontuur. Even bizar als de actie die de Mossad in Zwitserland uithaalt om een, voorIsraël heel belangrijk, ‘papieren’ vliegtuig onder de neus van de regeringweg te kapen. Israël is voor zijn luchtmacht afhankelijk van het Franse toestel,de Mirage. Door andere landen onder druk gezet besluit de Franse regeringgeen vliegtuigen en vliegtuigonderdelen meer aan Israël te leveren.Een regelrechte ramp. Gelukkig krijgt de Mossad hulp uit onverwachtehoek. Daarover gaat het tweede verhaal in dit boek.
Vanaf: vanaf 12 jaar
ISBN: 9789059523791
NUGI/NUR: 283
Omvang: 180 pag. gebonden
Prijs €: 13,45
Auteur: Bert Wiersema

Operatie Noa

deel 2  Spectaiculaire acties van de Mossad   Israël is een land met veel vijanden. Niet alleen een grote geheime dienst,maar ook een groot leger en veel wapens zijn van levensbelang om zich tekunnen verdedigen. Tegenwoordig is Amerika de grote wapenleveranciervan Israël. In het verleden werd veel zakengedaan met Frankrijk, maar deFransen betoonden zich niet altijd even betrouwbare partners. Daaroverkun je lezen in Operatie Alef. Ook in dit verhaal komt Frankrijk eengedane belofte niet na. Maar de Mossad laat zich niet voor één gat vangen.Ze broeden opnieuw een plan uit waarmee ze de hele wereld verbaasddoen staan.Alles draait om kanonneerboten. Dat zijn supersnelle, relatief kleineoorlogsschepen die zijn uitgerust met raketten. Op zee kun je er andere enveel grotere schepen mee uitschakelen. Maar ook kun je vanuit zee doelenop het land bestoken. Een uiterst gevaarlijk schip waar de Israëlische marineer graag een paar van wil bezitten. Of dat lukt, lees je in dit boek.  
Vanaf: 12 jaar
ISBN: 9789059524026
NUGI/NUR: 284
Omvang: 172 pag. gebonden
Prijs €: 13,45
Auteur: Bert Wiersema

Pages