Dé kinderboekenuitgever!

Jeugdboeken

De Duiventil (deel 1)

De duiventil
In het leven van de familie Van Til komt een grote verandering als dokter Van Til besluit een praktijk op het platteland over te nemen, waardoor het hele gezin, bestaande uit tien personen, moet verhuizen. Dat brengt de nodige drukte en spanningen met zich mee. Tot grote opluchting van de vijftienjarige Jojanneke van Til komen ze naast de familie Bruggen te wonen. Jojanneke sluit vriendschap met Sandra, die overigens ook erg in de smaak valt bij haar oudere broer. Als ze een middagje doorbrengen in het plaatselijke zwembad is Sandra niet de enige die verliefd wordt. Enkele weken na de verhuizing krijgt Jojanneke een ernstig ongeluk. Haar leven hangt aan een zijden draadje. Er breken spannende dagen aan voor de familie Van Til. Jojanneke brengt een bewogen tijd in het ziekenhuis door, waar ze de achttienjarige Carla ontmoet. Haar been is geamputeerd en ze heeft het erg moeilijk. Jojanneke praat veel met haar over het geloof en dat mist zijn uitwerking niet...
ISBN: 9789059520301
NUGI/NUR: 285
Omvang: 285 pagina's gebonden
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

De Duiventil in zwaar weer

Bar winterweer doet Boris besluiten om zich thuis in Muurkerken voor te bereiden op zijn tentamens. Daar komt niets van terecht als dokter Van Til hem voor onderzoek doorstuurt naar het ziekenhuis. Een spannende en onzekere tijd breekt aan, niet alleen voor hem maar voor het hele gezin. Als blijkt dat Famke geen dierenarts kan worden heeft ze het er erg moeilijk mee. Maar een kennismaking met een leuke jongen op de ijsbaan doet haar hart weer sneller kloppen. Betsie doet mee aan een schrijfwedstrijd voor de jeugd. Ze is enthousiast bezig tot er iets gebeurt waardoor ze afhaakt. Tante Bets doet moeite om haar over te halen toch een verhaal op te sturen, maar of dat lukt ...? Kortom: weer een Duiventil vol verrassende en spannende ontwikkelingen.
Vanaf: Vanaf 12 jaar
ISBN: 9789059522459
Omvang: ca.320 pag.
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Een nieuwe lente voor de duiventil (deel 6)

Een nieuwe lente voor de duiventil
In het gezin van de familie Van Til heeft iedereen zo zijn eigenmoeite om na het overlijden van mevrouw Van Til de draad weerop te pakken. Dokter Van Til staat er nu alleen voor om zijn kin-deren op te voeden en ze allemaal de nodige aandacht te geven.Dat valt lang niet altijd mee, maar gelukkig krijgt hij daarbij denodige hulp van tante Bets. Zij moet nu in haar eentje het huishouden draaiende houden. Hoe serieus ze deze nieuwe taakopvat, blijkt als ze wel heel rigoureuze beslissing neemt, die nietmeteen door iedereen wordt begrepen.Famke krijgt een nieuwe baan aangeboden die helemaal bij haar past.Voor het eerst sinds lange tijd merkt ze hierdoor dat ze, ondanks haar verdriet, toch nog dingen de moeite waard te zijn.Dat deze baan niet allleen voor haar zelf belangrijk is, maar ook voorAnnemieke, blijkt pas veel later. Annemieke vraagt zich af hoe het metErnst Hagevoort gaat, sinds ze weet dat hij een Bijbel heeft gekocht.Ze hoopt en bidt dat hij zal veranderen. Als ze langen tijd niets meervan hem hoort, vervliegt haar hoop. Dan ontmoet ze Ernst onverwachtsweer. Tot haar grote schrik lijkt hij dan heel ver van haar af te staan.
ISBN: 9789059520790
NUGI/NUR: 285
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Zomergasten in de Duiventil (deel 3)

Zomergasten in de Duiventil (deel 3)
In het grote gezin van de familie Van Til wordt uitgezien naar de naderende zomervakantie. Jojanneke doet haar werk als kraamverzorgster met veel plezier, maar verheugt zich erop dat haar vriendin Carla in de vakantie een paar weken komt. Jojannekes leven verandert echter heel ingrijpend als ze Pim Bleeker weer ontmoet en moet toegeven dat hij nog steeds haar grote liefde is. Als Carla in ‘de Duiventil’ arriveert, zijn alle kinderen en hun aanhang thuis, er heerst er als vanouds een gezellige, ontspannen sfeer. Toch komt Carla in een groot spanningsveld terecht, want Max van Til toont meer dan gewone belangstelling voor haar. Haar grote dilemma is of zij, met haar geamputeerde been, ooit een huwelijk kan aangaan. Zomergasten in de Duiventil is het vervolg op De Duiventil en De Duiventil in rep en roer. Dit boek geeft een boeiend beeld van het wel en wee in een groot, christelijk gezin. Het kan uitstekend afzonderlijk worden gelezen.
ISBN: 9789059520028
NUGI/NUR: 222
Omvang: 304 pagina's gebonden
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Wel en wee in de Duiventil

Wanneer Muurkerken uit de lange winterslaap is ontwaakt, gebeurt er weer van alles op de Duiventil. Benjamin neemt een bijbaantje aan op Urk dat een grote impact op zijn leven zal hebben. Boris herstelt langzaam van de chemokuren, maar net als hij weer wat opkrabbelt, krijgt hij een nieuwe tegenslag te verwerken. Tante Bets wordt door een vriendin mee op reis gevraagd. Met gemengde gevoelens laat ze het gezin achter, maar bij terugkomst overheerst blijdschap. Deze en andere gebeurtenissen zijn de ingrediënten van weer een boeiende en romantische aflevering in de Duiventil-serie.    
Vanaf: vanaf 12 jaar
ISBN: 9789059522947
Omvang: 352 pag.
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Storm over de Duiventil (deel 5)

Storm over de Duiventil (deel 5)
Als Annemieke haar zusje helpt bij het in veiligheid brengen van jonge dieren begeeft ze zich op verboden terrein. Ze beleeft benauwde ogenblikken. De eigenaar van het terrein treft hen daar aan en dan krijgt Annemieke het nog benauwder... Annemieke helpt als vrijwilligster mee in de manege in Muurkerken en ze merkt meteen dat ze zich bijzonder aangetrokken voelt tot de stoere en onverzettelijke invaller die komt lesgeven tot de zomer. Annemieke ontdekt al snel dat hij ook meer dan gewone belangstelling heeft voor haar. Ze zou o zo graag de stem van haar hart willen volgen, maar er is nog een stem, vanbinnen, die haar zegt dat ze haar gevoelens voor hem niet moet blijven koesteren. Dat zorgt voor veel strijd. Als mevrouw van Til en tante Bets een dagje bij oom Gerrit en tante Dora zijn geweest, gebeurt er iets ernstigs wat als een storm over de Duiventil gaat... Zou deze gebeurtenis ook van invloed zijn op de situatie waarin Annemieke zich bevindt...?
ISBN: 9789059520790
NUGI/NUR: 285
Omvang: 362 pagina's gebonden
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Lief en leed in de Duiventil (deel 7)

Lief en leed in de Duiventil
De familie van Til bereidt zich voor op de bruiloft van Ernst en Annemieke. Daarom komen ze bij elkaar om sketches te bedenken. Als Max informeert naar de verliefdheden van zijn jongere broers en zussen, doet Betsie een opmerkelijke mededeling over tante Bets, die voor het gezin meer heeft te betekenen dan in eerste instantie wordt gedacht. Voor Annemieke is het een enerverende tijd. Ze mist niet alleen haar moeder, maar krijgt ook nog eens te maken met haar zus marleen, die zich tegenover haar ronduit vijandig opstelt.Wat daarvan de oorzaak is, blijft lange tijd een raadsel. Ook voor Boris breekt een spannende tijd aan. Hij zal na de zomer gaan studeren, maar heeft er eigenlijk niet veel zin in. Dan doet zich een kans voor die hij met beide handen aangrijpt. Zal het hem lukken...? In haar saaie schoolleventje komt opeens verandering als Famke op een dag een leuke jongen op het schoolplein ziet staan.   Benjamin komt zichzelf tegen als hij onverwachts wordt geconfronteerd met dingen die hij bijna niet kan verwerken.
ISBN: 9789059521346
NUGI/NUR: 222
Omvang: 382 paginga's
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Spanning langs de Lange vaart

‘Willen jullie kerstpakketten bezorgen?’ vraagt Sas aan Daan en Ricardo. ‘Ik betaal jullie ervoor.’ Sas woont sinds kort op het woonwagenkamp waar ook Ricardo woont. Als Daan en Ricardo samen op pad gaan met de pakketten, ontdekken ze vreemde zaken. Ook op de ijsbaan, waar Ricardo, Daan en zijn zus Femke met hun vrienden schaatsen, gebeuren vreemde dingen. Langzamerhand komen Daan en Femke erachter wat er aan de hand is. Maar dan zitten ze inmiddels wel goed in het nauw …
Vanaf: vanaf 9 jaar
ISBN: 9789059522756
Omvang: 124 pag.
Prijs €: 8,45
Auteur: Jan van den Dool

Spanning rond een oud kasteel

‘Fem, kijk eens! Wat een rommel!’ Femke slaat haar handen voor haar mond. ‘Ingebroken?’ ‘Ja!’ zegt Daan. ‘De computer is weg!’ roept Femke. ‘En het schilderij! Kijk Daan, het schilderij van Rati hangt er niet meer!’ Wie zijn die dieven met een fijne neus voor kunst? De politie gaat het uitzoeken. Ondertussen maken Daan en Femke tochtjes in de buurt, samen met Ricardo en Thirsa. Ongemerkt komen zij de dieven op het spoor. Maar … wie vangt nu eigenlijk wie …?
Vanaf: Vanaf 10 jaar
ISBN: 9789059522589
Omvang: 144 pag.
Prijs €: 8,45
Auteur: Jan van den Dool

SPANNING IN BELGIE

Weer een nieuw deel over de avonturen van Daan en Femke Verschrikt kijkt Femke naar het stopcontact. Eén lader zit er nogin, maar hun beide telefoons zijn weg …Daan springt overeind en rent naar de uitgang. Er vallen stoelenom. ‘Houd hem!’ roept hij. ‘Houd de dief!’Het leek een relaxte fi etstocht te worden, die Daan en Femkesamen gepland hadden. Gezellig wat familieleden bezoeken enonderweg leuke dingen bekijken. Maar meteen is er al onenigheid:hier links of rechts? Natuurlijk komen ze er samen uit,maar ze hadden toch niet gerekend op het avontuur dat hen inBelgië te wachten staat ….  
Vanaf: 9 jaar
ISBN: 9789059523302
NUGI/NUR: 283
Omvang: 115 blz. gebonden
Prijs €: 8,45
Auteur: Jan van den Dool

Pages