Dé kinderboekenuitgever!

Jeugdboeken

Een nieuwe lente voor de duiventil (deel 6)

Een nieuwe lente voor de duiventil
In het gezin van de familie Van Til heeft iedereen zo zijn eigenmoeite om na het overlijden van mevrouw Van Til de draad weerop te pakken. Dokter Van Til staat er nu alleen voor om zijn kin-deren op te voeden en ze allemaal de nodige aandacht te geven.Dat valt lang niet altijd mee, maar gelukkig krijgt hij daarbij denodige hulp van tante Bets. Zij moet nu in haar eentje het huishouden draaiende houden. Hoe serieus ze deze nieuwe taakopvat, blijkt als ze wel heel rigoureuze beslissing neemt, die nietmeteen door iedereen wordt begrepen.Famke krijgt een nieuwe baan aangeboden die helemaal bij haar past.Voor het eerst sinds lange tijd merkt ze hierdoor dat ze, ondanks haar verdriet, toch nog dingen de moeite waard te zijn.Dat deze baan niet allleen voor haar zelf belangrijk is, maar ook voorAnnemieke, blijkt pas veel later. Annemieke vraagt zich af hoe het metErnst Hagevoort gaat, sinds ze weet dat hij een Bijbel heeft gekocht.Ze hoopt en bidt dat hij zal veranderen. Als ze langen tijd niets meervan hem hoort, vervliegt haar hoop. Dan ontmoet ze Ernst onverwachtsweer. Tot haar grote schrik lijkt hij dan heel ver van haar af te staan.
ISBN: 9789059520790
NUGI/NUR: 285
Prijs €: 18,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Zomergasten in de Duiventil (deel 3)

Zomergasten in de Duiventil (deel 3)
In het grote gezin van de familie Van Til wordt uitgezien naar de naderende zomervakantie. Jojanneke doet haar werk als kraamverzorgster met veel plezier, maar verheugt zich erop dat haar vriendin Carla in de vakantie een paar weken komt. Jojannekes leven verandert echter heel ingrijpend als ze Pim Bleeker weer ontmoet en moet toegeven dat hij nog steeds haar grote liefde is. Als Carla in ‘de Duiventil’ arriveert, zijn alle kinderen en hun aanhang thuis, er heerst er als vanouds een gezellige, ontspannen sfeer. Toch komt Carla in een groot spanningsveld terecht, want Max van Til toont meer dan gewone belangstelling voor haar. Haar grote dilemma is of zij, met haar geamputeerde been, ooit een huwelijk kan aangaan. Zomergasten in de Duiventil is het vervolg op De Duiventil en De Duiventil in rep en roer. Dit boek geeft een boeiend beeld van het wel en wee in een groot, christelijk gezin. Het kan uitstekend afzonderlijk worden gelezen.
ISBN: 9789059520028
NUGI/NUR: 222
Omvang: 304 pagina's gebonden
Prijs €: 18,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Storm over de Duiventil (deel 5)

Storm over de Duiventil (deel 5)
Als Annemieke haar zusje helpt bij het in veiligheid brengen van jonge dieren begeeft ze zich op verboden terrein. Ze beleeft benauwde ogenblikken. De eigenaar van het terrein treft hen daar aan en dan krijgt Annemieke het nog benauwder... Annemieke helpt als vrijwilligster mee in de manege in Muurkerken en ze merkt meteen dat ze zich bijzonder aangetrokken voelt tot de stoere en onverzettelijke invaller die komt lesgeven tot de zomer. Annemieke ontdekt al snel dat hij ook meer dan gewone belangstelling heeft voor haar. Ze zou o zo graag de stem van haar hart willen volgen, maar er is nog een stem, vanbinnen, die haar zegt dat ze haar gevoelens voor hem niet moet blijven koesteren. Dat zorgt voor veel strijd. Als mevrouw van Til en tante Bets een dagje bij oom Gerrit en tante Dora zijn geweest, gebeurt er iets ernstigs wat als een storm over de Duiventil gaat... Zou deze gebeurtenis ook van invloed zijn op de situatie waarin Annemieke zich bevindt...?
ISBN: 9789059520790
NUGI/NUR: 285
Omvang: 362 pagina's gebonden
Prijs €: 18,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Lief en leed in de Duiventil (deel 7)

Lief en leed in de Duiventil
De familie van Til bereidt zich voor op de bruiloft van Ernst en Annemieke. Daarom komen ze bij elkaar om sketches te bedenken. Als Max informeert naar de verliefdheden van zijn jongere broers en zussen, doet Betsie een opmerkelijke mededeling over tante Bets, die voor het gezin meer heeft te betekenen dan in eerste instantie wordt gedacht. Voor Annemieke is het een enerverende tijd. Ze mist niet alleen haar moeder, maar krijgt ook nog eens te maken met haar zus marleen, die zich tegenover haar ronduit vijandig opstelt.Wat daarvan de oorzaak is, blijft lange tijd een raadsel. Ook voor Boris breekt een spannende tijd aan. Hij zal na de zomer gaan studeren, maar heeft er eigenlijk niet veel zin in. Dan doet zich een kans voor die hij met beide handen aangrijpt. Zal het hem lukken...? In haar saaie schoolleventje komt opeens verandering als Famke op een dag een leuke jongen op het schoolplein ziet staan.   Benjamin komt zichzelf tegen als hij onverwachts wordt geconfronteerd met dingen die hij bijna niet kan verwerken.
ISBN: 9789059521346
NUGI/NUR: 222
Omvang: 382 paginga's
Prijs €: 18,95
Auteur: Gerda Ronhaar

De Duiventil in zwaar weer

Bar winterweer doet Boris besluiten om zich thuis in Muurkerken voor te bereiden op zijn tentamens. Daar komt niets van terecht als dokter Van Til hem voor onderzoek doorstuurt naar het ziekenhuis. Een spannende en onzekere tijd breekt aan, niet alleen voor hem maar voor het hele gezin. Als blijkt dat Famke geen dierenarts kan worden heeft ze het er erg moeilijk mee. Maar een kennismaking met een leuke jongen op de ijsbaan doet haar hart weer sneller kloppen. Betsie doet mee aan een schrijfwedstrijd voor de jeugd. Ze is enthousiast bezig tot er iets gebeurt waardoor ze afhaakt. Tante Bets doet moeite om haar over te halen toch een verhaal op te sturen, maar of dat lukt ...? Kortom: weer een Duiventil vol verrassende en spannende ontwikkelingen.
Vanaf: Vanaf 12 jaar
ISBN: 9789059522459
Omvang: ca.320 pag.
Prijs €: 18,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Babs in dubio (deel 3)

Babs in dubio (deel 3)
De altijd zorgeloze Babs vergeet dat ze op straat moet uitkijken en wordt aangereden. Ze belandt in het ziekenhuis en is voor langere tijd uitgeschakeld. Gelukkig krijgt Babs veel bezoek. Een van hen is de man die Babs heeft aangereden, maar...
ISBN: 9789059520677
NUGI/NUR: 285
Omvang: 347 pagina's gebonden
Prijs €: 18,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Babs' keuze (deel 2)

Babs' keuze (deel 2)
Babs Santing raakt er steeds meer van overtuigd dat ze een verkeerde keuze heeft gedaan door een opleiding ‘verzorging’ te gaan volgen. Hoe moeilijk het ook is om dat aan haar ouders uit te leggen, toch stopt ze met die opleiding. Dat maakt het leven voor Babs niet gemakkelijker, want welke opleiding moet ze nu kiezen? Als haar verkering met Lucas dan ook nog uit raakt, wordt er wel een hele grote aanslag op het incasseringsvermogen van de meestal zo optimistische Babs gepleegd. Babs probeert er het beste van te maken en vindt tijdelijk werk; bij een oude professor. Ze kan het ook nog steeds niet laten om als ‘huwelijksmakelaar’ op te treden. Dat gaat soms gepaard met stevige ruzie, want haar zus Jackie is bijvoorbeeld niet gediend van Babs''pogingen om haar aan Donald van Houten te koppelen. Babs ziet haar inspanningen echter beloond, want die twee blijken toch wel veel van elkaar te houden! Als Lucas weer opnieuw met Babs verkering wil staat ze opnieuw voor een keuze.
ISBN: 9789059520523
NUGI/NUR: 285
Omvang: 366 pagina's gebonden
Prijs €: 18,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Babs! (deel 1)

Babs! (deel 1)
In het gezin van vader en moeder Santing is Babs - de jongste dochter - een echt buitenbeentje en ze lijkt in niets op haar zussen Jackie, Nanda en Simone. Op school gaat het niet zo goed met Babs, maar ze slaat zich erdoorheen en zit - tot wanhoop van iedereen - vol grappen en streken. Toch heeft Babs ook bijzondere kwaliteiten. Dat ervaart Simone, als zij door Babs aan haar biologieleraar wordt ‘gekoppeld’, en Nanda, als Babs ervoor zorgt dat zij verkering krijgt met Goof, de ‘zaterdag-postbode’! Als Babs verkering krijgt met een klasgenoot kan ze haar geluk niet op. Maar dan wordt ze ernstig ziek en blijkt dat er nog een ‘andere Babs’ is; één die nadenkt over zaken die werkelijk belangrijk zijn, voor iedereen.
ISBN: 9789059520165
NUGI/NUR: 285
Omvang: 318 pagina's gebonden
Prijs €: 18,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Het geheim van de loden letters

In drukkerij ‘De Houten Pers’ gebeuren vreemde dingen. Lisa, de pleegdochter van drukker Rabenstein, hoort in de kerk flarden van een gesprek tussen twee monniken in de kerk ... ‘dingen van de nieuwe tijd … drukken van boeken die de spot drijven met de kerk en de monniken …’ Wat heeft dat te betekenen? Waarom lijkt de ene monnik van haar te schrikken wanneer ze zich omdraait? Karl en Konrad, de twee zoons van de drukker, ontdekken nog meer vreemds. Hoe komt het, dat het drukwerk voor de geleerde monnik, doctor Martinus, steeds weer fout gaat? Ze gaan samen op onderzoek uit …   Het boek ‘De loden letters’ speelt zich af in de tijd van doctor Maarten Luther, die op 31 oktober 1517 zijn 95-stellingen tegen de aflaathandel vastspijkerde op de deur van de Slotkapelkerk in Wittenberg.  Martinus Luther op 31 oktober 1517 zijn vijfennegentig stellingen tegen de aflaathandel vastspijkerde op deur van de Slotkapel in Wittenberg  
Vanaf: Vanaf 10 jaar
ISBN: 9789059522770
Omvang: 154 pag.
Prijs €: 8,95
Auteur: Hans Mouthaan

Spanning langs de Lange vaart

‘Willen jullie kerstpakketten bezorgen?’ vraagt Sas aan Daan en Ricardo. ‘Ik betaal jullie ervoor.’ Sas woont sinds kort op het woonwagenkamp waar ook Ricardo woont. Als Daan en Ricardo samen op pad gaan met de pakketten, ontdekken ze vreemde zaken. Ook op de ijsbaan, waar Ricardo, Daan en zijn zus Femke met hun vrienden schaatsen, gebeuren vreemde dingen. Langzamerhand komen Daan en Femke erachter wat er aan de hand is. Maar dan zitten ze inmiddels wel goed in het nauw …
Vanaf: vanaf 9 jaar
ISBN: 9789059522756
Omvang: 124 pag.
Prijs €: 8,45
Auteur: Jan van den Dool

Pages