Dé kinderboekenuitgever!

Jeugdboeken

Zomergasten in de Duiventil (deel 3)

Zomergasten in de Duiventil (deel 3)
In het grote gezin van de familie Van Til wordt uitgezien naar de naderende zomervakantie. Jojanneke doet haar werk als kraamverzorgster met veel plezier, maar verheugt zich erop dat haar vriendin Carla in de vakantie een paar weken komt. Jojannekes leven verandert echter heel ingrijpend als ze Pim Bleeker weer ontmoet en moet toegeven dat hij nog steeds haar grote liefde is. Als Carla in ‘de Duiventil’ arriveert, zijn alle kinderen en hun aanhang thuis, er heerst er als vanouds een gezellige, ontspannen sfeer. Toch komt Carla in een groot spanningsveld terecht, want Max van Til toont meer dan gewone belangstelling voor haar. Haar grote dilemma is of zij, met haar geamputeerde been, ooit een huwelijk kan aangaan. Zomergasten in de Duiventil is het vervolg op De Duiventil en De Duiventil in rep en roer. Dit boek geeft een boeiend beeld van het wel en wee in een groot, christelijk gezin. Het kan uitstekend afzonderlijk worden gelezen.
ISBN: 9789059520028
NUGI/NUR: 222
Omvang: 304 pagina's gebonden
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Wel en wee in de Duiventil

Wanneer Muurkerken uit de lange winterslaap is ontwaakt, gebeurt er weer van alles op de Duiventil. Benjamin neemt een bijbaantje aan op Urk dat een grote impact op zijn leven zal hebben. Boris herstelt langzaam van de chemokuren, maar net als hij weer wat opkrabbelt, krijgt hij een nieuwe tegenslag te verwerken. Tante Bets wordt door een vriendin mee op reis gevraagd. Met gemengde gevoelens laat ze het gezin achter, maar bij terugkomst overheerst blijdschap. Deze en andere gebeurtenissen zijn de ingrediënten van weer een boeiende en romantische aflevering in de Duiventil-serie.    
Vanaf: vanaf 12 jaar
ISBN: 9789059522947
Omvang: 352 pag.
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Storm over de Duiventil (deel 5)

Storm over de Duiventil (deel 5)
Als Annemieke haar zusje helpt bij het in veiligheid brengen van jonge dieren begeeft ze zich op verboden terrein. Ze beleeft benauwde ogenblikken. De eigenaar van het terrein treft hen daar aan en dan krijgt Annemieke het nog benauwder... Annemieke helpt als vrijwilligster mee in de manege in Muurkerken en ze merkt meteen dat ze zich bijzonder aangetrokken voelt tot de stoere en onverzettelijke invaller die komt lesgeven tot de zomer. Annemieke ontdekt al snel dat hij ook meer dan gewone belangstelling heeft voor haar. Ze zou o zo graag de stem van haar hart willen volgen, maar er is nog een stem, vanbinnen, die haar zegt dat ze haar gevoelens voor hem niet moet blijven koesteren. Dat zorgt voor veel strijd. Als mevrouw van Til en tante Bets een dagje bij oom Gerrit en tante Dora zijn geweest, gebeurt er iets ernstigs wat als een storm over de Duiventil gaat... Zou deze gebeurtenis ook van invloed zijn op de situatie waarin Annemieke zich bevindt...?
ISBN: 9789059520790
NUGI/NUR: 285
Omvang: 362 pagina's gebonden
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Lief en leed in de Duiventil (deel 7)

Lief en leed in de Duiventil
De familie van Til bereidt zich voor op de bruiloft van Ernst en Annemieke. Daarom komen ze bij elkaar om sketches te bedenken. Als Max informeert naar de verliefdheden van zijn jongere broers en zussen, doet Betsie een opmerkelijke mededeling over tante Bets, die voor het gezin meer heeft te betekenen dan in eerste instantie wordt gedacht. Voor Annemieke is het een enerverende tijd. Ze mist niet alleen haar moeder, maar krijgt ook nog eens te maken met haar zus marleen, die zich tegenover haar ronduit vijandig opstelt.Wat daarvan de oorzaak is, blijft lange tijd een raadsel. Ook voor Boris breekt een spannende tijd aan. Hij zal na de zomer gaan studeren, maar heeft er eigenlijk niet veel zin in. Dan doet zich een kans voor die hij met beide handen aangrijpt. Zal het hem lukken...? In haar saaie schoolleventje komt opeens verandering als Famke op een dag een leuke jongen op het schoolplein ziet staan.   Benjamin komt zichzelf tegen als hij onverwachts wordt geconfronteerd met dingen die hij bijna niet kan verwerken.
ISBN: 9789059521346
NUGI/NUR: 222
Omvang: 382 paginga's
Prijs €: 19,95
Auteur: Gerda Ronhaar

Spanning langs de Lange vaart

‘Willen jullie kerstpakketten bezorgen?’ vraagt Sas aan Daan en Ricardo. ‘Ik betaal jullie ervoor.’ Sas woont sinds kort op het woonwagenkamp waar ook Ricardo woont. Als Daan en Ricardo samen op pad gaan met de pakketten, ontdekken ze vreemde zaken. Ook op de ijsbaan, waar Ricardo, Daan en zijn zus Femke met hun vrienden schaatsen, gebeuren vreemde dingen. Langzamerhand komen Daan en Femke erachter wat er aan de hand is. Maar dan zitten ze inmiddels wel goed in het nauw …
Vanaf: vanaf 9 jaar
ISBN: 9789059522756
Omvang: 124 pag.
Prijs €: 8,45
Auteur: Jan van den Dool

Spanning rond een oud kasteel

‘Fem, kijk eens! Wat een rommel!’ Femke slaat haar handen voor haar mond. ‘Ingebroken?’ ‘Ja!’ zegt Daan. ‘De computer is weg!’ roept Femke. ‘En het schilderij! Kijk Daan, het schilderij van Rati hangt er niet meer!’ Wie zijn die dieven met een fijne neus voor kunst? De politie gaat het uitzoeken. Ondertussen maken Daan en Femke tochtjes in de buurt, samen met Ricardo en Thirsa. Ongemerkt komen zij de dieven op het spoor. Maar … wie vangt nu eigenlijk wie …?
Vanaf: Vanaf 10 jaar
ISBN: 9789059522589
Omvang: 144 pag.
Prijs €: 8,45
Auteur: Jan van den Dool

SPANNING IN BELGIE

Weer een nieuw deel over de avonturen van Daan en Femke Verschrikt kijkt Femke naar het stopcontact. Eén lader zit er nogin, maar hun beide telefoons zijn weg …Daan springt overeind en rent naar de uitgang. Er vallen stoelenom. ‘Houd hem!’ roept hij. ‘Houd de dief!’Het leek een relaxte fi etstocht te worden, die Daan en Femkesamen gepland hadden. Gezellig wat familieleden bezoeken enonderweg leuke dingen bekijken. Maar meteen is er al onenigheid:hier links of rechts? Natuurlijk komen ze er samen uit,maar ze hadden toch niet gerekend op het avontuur dat hen inBelgië te wachten staat ….  
Vanaf: 9 jaar
ISBN: 9789059523302
NUGI/NUR: 283
Omvang: 115 blz. gebonden
Prijs €: 8,45
Auteur: Jan van den Dool

SPION VOOR DE VIJAND

  Met de nieuwe serie Dave Woods, dubbelspion waagt Janwillem zich op een heel ander terrein dan in al zijn voorgaande boeken. De serie speelt zich af in een verzonnen land waar de overheid alles regelt, van de wieg tot het graf. Dave, de hoofdpersoon, wil graag archeologie gaan studeren, maar de regering heeft bepaald dat hij computerprogrammeur moet worden voor de geheime dienst. Om zijn toekomst te veranderen, hackt hij de computer van de overheid. Hij komt in de bestanden van de geheime dienst, met dramatische gevolgen. Alle bewoners van Telios, het land waar Dave woont, moeten een chip in hun linkerarm dragen om te kunnen betalen, eten te krijgen, naar school te kunnen gaan, enzovoort. Met behulp van deze chip houdt de regering nauwlettend het doen en laten van de bevolking in de gaten. Zonder deze chip is het bijna onmogelijk te overleven. Mensen die weigeren de chip te laten implanteren, worden beschouwd als paria's. Dave staat voor een bijna onmogelijke keus: zich aansluiten bij deze paria's of zich overgeven aan de soldaten van het regiem. In beide gevallen is de toekomst uiterst onzeker.   En dan is er natuurlijk nog Mandy ...    
Vanaf: 10 jaar
ISBN: 9789059522190
NUGI/NUR: 283
Omvang: 154 pag.
Prijs €: 9.95
Auteur: Janwillem Blijdorp

GEMANIPULEERD

Het 2e deel van Dave Woods, dubbelspion   Na zijn mislukte poging aan het regiem van Telios te ontsnappen, begint voor Dave de opleiding tot spion. Omdat hij dag en nacht in de gaten wordt gehouden, is het voorlopig onmogelijk contact te zoeken met zijn vriendin Mandy of zijn ouders. Het is duidelijk dat zijn meerderen hem niet vertrouwen. Van zijn belofte aan de “paria’s” om hen te helpen, komt voorlopig niets terecht. Dave beseft heel goed dat alles wat hij doet wordt gecontroleerd. Een tweede misstap kan hij zich niet veroorloven. Dan doet hij, als hij een opdracht voor zijn leraren uitvoert, een bijzondere ontdekking. Om zijn vrienden te kunnen redden, moet hij wel gebruik maken van dezelfde methode als het gehate regiem van Helinterro: manipulatie! Een beklemmend boek dat duidelijk maakt hoe moeilijk het is te moeten leven in een wereld waar de leugen regeert en waar je niemand kunt vertrouwen!
Vanaf: 10 jaar
ISBN: 978-90-5952-231-2
Omvang: 149 pag.
Prijs €: 9.95
Auteur: Janwillem Blijdorp

Confrontatie

In Telios, het land waar Dave woont, is het bijna onmogelijk iets te doen, zonder dat dit vroeg of laat aan het licht komt. Dave’s illegale praktijken achter de computer zijn niet onopgemerkt gebleven, maar de gevolgen zijn heel anders dan Dave had verwacht... Daarnaast hebben zijn leidinggevenden voor hem en zijn drie lotgenoten Chantal, William en Jef een wel heel bijzondere invulling van de zomervakantie bedacht. Hoe zal de Confrontatie tussen Dave en zijn tegenstanders afl open?
Vanaf: Vanaf 12 jaar
ISBN: 9789059522573
Omvang: 168 pag.
Prijs €: 6,95
Auteur: Janwillem Blijdorp

Pages