Dé kinderboekenuitgever!

Kinderboeken

TERREUR IN TRIER

Alweer het 3e deel van de superspannende FOCUS serie.   Joyce en Karel komen aanrennen. Steven ziet de ogen van Joyce groot van schrik. In de stilte van de oude kerk klinken haar voetstappen hard op de oude verweerde vloer. ‘Stef! Stef!’ Karel zegt niets maar op zijn gezicht ligt dezelfde schrik.Steven komt overeind uit de zittende houding ‘Wat is er?’ Het volgende moment klinkt er geroep bij de ingang van de kerk. Joyce kijkt niet om, maar sleurt hem mee naar achteren en Karel duwt hem verder de kerk in. Steven ziet dat Sanne en Thea daar foto’s staan te maken, maar heeft geen tijd om te vragen wat er nu precies aan de hand is. Geschreeuw en gegil klinkt galmend door de kerk. Joyce roept naar Sanne en Thea: ‘Meekomen! Meekomen!’ Karel geeft ze allebei een zet in de richting van de hoek van de kerk. Hij duwt de klink van een klein deurtje naar beneden, bukt zich en gaat naar binnen. Joyce trekt Steven mee en sleurt daarna Sanne en Thea naar binnen. ‘Joyce! Karel!’ roept Steven. ‘Wat is dit? Wat is er aan de hand? Wat betekent al die herrie?’ Joyce sluit het deurtje. Opnieuw klinken harde geluiden aan de andere kant voor de deur. Opeens beseft Steven het. Er is iets echt mis. Iets vreselijk mis …  
Vanaf: vanaf 10 jaar
Avi:
ISBN: 9789059523739
NUGI/NUR: 283
Omvang: 93 blz. gebonden
Prijs €: 8,95
Auteur: Leendert van Wezel

Achtervolging in de wildernis

Het 4e deel van de Focus serie Weer spannend tot de laatste bladzij! In prijs verlaagd t/m 31 december 2022 Steven heeft een prijs gewonnen: een reis doorde wildernis in Estland onder begeleiding vaneen professionele gids en een natuurfotograaf.Het blijkt dat ze niet alleen beren, wolven enlynxen tegenkomen. En Steven doet met behulpvan zijn vrienden in Nederland een bijzondereontdekking die het hele reisgezelschap in grootgevaar brengt ... Steven probeert hulp te halenmaar wordt achtervolgd door de wildernis. Zalhij weten te ontsnappen? Intussen werken devrienden in Nederland aan een oplossing. Hetwordt een race tegen de klok …
Vanaf: vanaf 9 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-411-8
NUGI/NUR: 283
Omvang: 150 pag. gebonden
Prijs €: 7,25
Auteur: Leendert van Wezel

De geboorte van Jezus

Mes Bijbel Boekje Voorleesboekje voor jonge kinderen. In 13 hoofdstukken de geboorte van Jeus.  
Vanaf: 2 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-310-4
NUGI/NUR:
Omvang: 28 pag.
Prijs €: 5,95
Auteur: Annelies van der Kleijn

Noach en de ark

Mes Bijbel Boekje Voorleesboekje voor jonge kinderen. Over hoe God het leven van mens en dier spaarde en de bouw van de ark in 13 hoofdstukken.  
Vanaf: 2 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-308-1
NUGI/NUR:
Omvang: 28 pag.
Prijs €: 5,95
Auteur: Annelies van der Kleijn

De goede Samaritaan

Mes Bijbel Boekje Voorleesboekje voor jonge kinderen. Over het verhaal van Jezus wie onze naasten zijn in 13 hoofdstukken.  
Vanaf: 2 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-311-1
NUGI/NUR:
Omvang: 28 blz.
Prijs €: 5,95
Auteur: Annelies van der Kleijn

David en Goliath

Mes Bijbel Boekje Voorleesboekje voor jonge kinderen. Over het leven van David van schaapsherder tot koning in 13 hoofdstukken.    
Vanaf: 2 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-309-8
NUGI/NUR:
Omvang: 28 pag.
Prijs €: 5,95
Auteur: Annelies van der Kleijn

Brute chantage

Weer opnieuw verkrijgbaar Alessandro is een rijkeluiszoontje. Zijnvader exporteert exclusieve auto’s naarItalië. Hoewel zijn moeder niet wil dat hijte veel verwend wordt, mag hij wel toerenin haar Ferrari F 340 Spider.Tijdens een van zijn ritjes komt Alessandroin contact met Armand en Danny. Zij vragenhem om in auto’s die naar het buitenlandgaan een pakketje te verstoppen. Alessandrogaat in op dit verzoek,maar als hij na een tijdje wil stoppen met ditzaakje, blijkt dat minder gemakkelijkdan gedacht …
Vanaf: vanaf 9 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-405-7
NUGI/NUR: 283
Omvang: 151 pag.
Prijs €: 9,95
Auteur: Adri Burghout

Vals spel

Weer een nieuw deel van de life liner2 serie Leendert knijpt zijn ogen samen. Dat lijkt eenmens, schiet door hem heen. Hij kijkt snelom zich heen, maar er is verder niemandin de buurt. Hij beseft dat er snel iets moetgebeuren. Maar wat? Krijg ik die persoon welalleen weg? Hij beweegt niet. Maar ik kanhier niet blijven wachten. Hij ziet dat het vuuraan weerszijden van het gravelpad oprukt.Als hij nu niets doet, is het te laat. Leendertwacht geen seconde meer en spurt richting depersoon. De rook bijt in zijn keel ...
Vanaf: vanaf 9 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-404-0
NUGI/NUR: 283
Omvang: 140 pag. gebonden
Prijs €: 9,95
Auteur: Adri Burghout

GEGIJZELD

Wie droomt er niet van om een keer een grote schat te vinden en plotseling rijk te zijn? Het overkomt Martin Driest die net na de vakantie begonnen is in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Maar zijn droom verandert al snel in een nachtmerrie. Wat lijkt te beginnen als een buitenkansje verandert al gauw in een moeras van afschuw en angst. Eerst lijkt Martin alles nog onder controle te hebben. Maar als ook zijn ouders en later zijn nieuwe vriendin Hannah Kornelissen er bij betrokken raken moet Martin alles op alles zetten om uit de handen van twee sluwe criminelen te blijven. Samen met Hannah bundelt hij zijn krachten. Met een snelle speedboot gaan ze de confrontatie aan. Alles leidt uiteindelijk naar een zinderende ontknoping in een oude loods aan het water. Een meeslepend verhaal vol onverwachte wendingen.
Vanaf: 10 jaar
Avi:
ISBN: 9789059523616
NUGI/NUR: 283
Omvang: 149 pag. gebonden
Prijs €: 9,95
Auteur: Bert Wiersema

GEVAAR IN DE BERGEN

UNIEK !! Een nieuwe uitgave van de Leeslamp serie. voor de kinderen die lezen moeilijk vinden. Met voorleesfuntie d.m.v. een QR code. Je scant de QR code en de 2 blz. die voor u liggen worden eerst voorgelezen.   Dominee Walker krijgt een ongeluk.Hij verdwaalt in een donker bos.Daar loopt hij in een nare val.Een hele vreemde man helpt hem.Samen trekken ze door het woud.Het wordt een spannend avontuur.Zullen ze het wel overleven?Niet moeilijk geschreven.Maar wel heel spannend.      
Vanaf: vanaf 9 jaar
Avi: E4
ISBN: 9789059523890
NUGI/NUR: 282
Omvang: 90 pag.
Prijs €: 11,95
Auteur: Bert Wiersema

Pages