Dé kinderboekenuitgever!

Kinderboeken

Een ijskoud kunstje

prijs is t/m 31 december 2022 Lotte en Merel bedenken samen eenshow. Want school houdt een schaatswedstrijd!Maar hoe ze ook oefenen,Merels benen glijden alle kanten uit.Lotte baalt. Hoe kan ze ooit winnenmet Merel erbij?Voor Bram wordt winnen een makkie.Hij zit op schaatsen. Snel dat hij kan!Al heeft hij nog een ander doel:ijsbewaker worden. Want op het ijsgebeuren de laatste tijd gevaarlijkedingen …
Vanaf: vanaf 8 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-415-6
NUGI/NUR: 282
Omvang: 80 blz. gebonden
Prijs €: 6,95
Auteur: Hanneke de Hoog

Bende in het bos

Lotte en Merel logeren bij oom Aad en tante Paulien in het bos. Op het bospad naast het huis vinden ze een das. Die is van Ties, de scout. Dat weten ze gelijk. En hij moet snel terug, anders krijgt Ties vieze problemen! Helaas komt oom Aad met slecht nieuws. Ze mogen het bos niet in. De politie is daar een boevenbende op het spoor. Maar als ze met Kees, de hond, gaan wandelen, gaat het mis. Kees ruikt aan de das en spurt weg. Lotte en Merel moeten hem wel achterna. Regelrecht het verboden bos in …
Vanaf: 10 jaar
Avi:
ISBN: 9789059524286
NUGI/NUR: 282
Omvang: 85 pag
Prijs €: 8,45
Auteur: Hanneke de Hoog

Het kwade woud

AKTIEBOEK KINDERBOEKENMAAND 2017
Steven en Joyce worden onverwacht geconfronteerd met een paar bijzondere raadsels. De christelijke scholengemeenschap waarop ze zitten wordt opgeschrikt door een vechtpartij die veel vragen oproept in de klas. Wat is er precies aan de hand met hun klasgenoot? Dan is er nog een brandstichting in de kerk, en een stel geheimzinnige snuiters in het bos... Voor ze het weten raken ze verstrikt in een web van vragen en raadsels. Met de hulp van hun godsdienstlerares komen ze er gaandeweg achter dat de bevrijdende kracht van het geloof in de Heere Jezus sterker is dan alle boze machten bij elkaar. Gelukkig komt precies op het juiste moment de waarheid aan het licht...
Vanaf: 10 jaar
Avi:
ISBN: 9789059522794
NUGI/NUR:
Omvang: 135 pag.
Prijs €: 8,95
Auteur: Leendert van Wezel

TERREUR IN TRIER

Alweer het 3e deel van de superspannende FOCUS serie.   Joyce en Karel komen aanrennen. Steven ziet de ogen van Joyce groot van schrik. In de stilte van de oude kerk klinken haar voetstappen hard op de oude verweerde vloer. ‘Stef! Stef!’ Karel zegt niets maar op zijn gezicht ligt dezelfde schrik.Steven komt overeind uit de zittende houding ‘Wat is er?’ Het volgende moment klinkt er geroep bij de ingang van de kerk. Joyce kijkt niet om, maar sleurt hem mee naar achteren en Karel duwt hem verder de kerk in. Steven ziet dat Sanne en Thea daar foto’s staan te maken, maar heeft geen tijd om te vragen wat er nu precies aan de hand is. Geschreeuw en gegil klinkt galmend door de kerk. Joyce roept naar Sanne en Thea: ‘Meekomen! Meekomen!’ Karel geeft ze allebei een zet in de richting van de hoek van de kerk. Hij duwt de klink van een klein deurtje naar beneden, bukt zich en gaat naar binnen. Joyce trekt Steven mee en sleurt daarna Sanne en Thea naar binnen. ‘Joyce! Karel!’ roept Steven. ‘Wat is dit? Wat is er aan de hand? Wat betekent al die herrie?’ Joyce sluit het deurtje. Opnieuw klinken harde geluiden aan de andere kant voor de deur. Opeens beseft Steven het. Er is iets echt mis. Iets vreselijk mis …  
Vanaf: vanaf 10 jaar
Avi:
ISBN: 9789059523739
NUGI/NUR: 283
Omvang: 93 blz. gebonden
Prijs €: 8,95
Auteur: Leendert van Wezel

Achtervolging in de wildernis

Het 4e deel van de Focus serie Weer spannend tot de laatste bladzij! In prijs verlaagd t/m 31 december 2022 Steven heeft een prijs gewonnen: een reis doorde wildernis in Estland onder begeleiding vaneen professionele gids en een natuurfotograaf.Het blijkt dat ze niet alleen beren, wolven enlynxen tegenkomen. En Steven doet met behulpvan zijn vrienden in Nederland een bijzondereontdekking die het hele reisgezelschap in grootgevaar brengt ... Steven probeert hulp te halenmaar wordt achtervolgd door de wildernis. Zalhij weten te ontsnappen? Intussen werken devrienden in Nederland aan een oplossing. Hetwordt een race tegen de klok …
Vanaf: vanaf 9 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-411-8
NUGI/NUR: 283
Omvang: 150 pag. gebonden
Prijs €: 7,25
Auteur: Leendert van Wezel

De geboorte van Jezus

Mes Bijbel Boekje Voorleesboekje voor jonge kinderen. In 13 hoofdstukken de geboorte van Jeus.  
Vanaf: 2 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-310-4
NUGI/NUR:
Omvang: 28 pag.
Prijs €: 5,95
Auteur: Annelies van der Kleijn

Noach en de ark

Mes Bijbel Boekje Voorleesboekje voor jonge kinderen. Over hoe God het leven van mens en dier spaarde en de bouw van de ark in 13 hoofdstukken.  
Vanaf: 2 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-308-1
NUGI/NUR:
Omvang: 28 pag.
Prijs €: 5,95
Auteur: Annelies van der Kleijn

De goede Samaritaan

Mes Bijbel Boekje Voorleesboekje voor jonge kinderen. Over het verhaal van Jezus wie onze naasten zijn in 13 hoofdstukken.  
Vanaf: 2 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-311-1
NUGI/NUR:
Omvang: 28 blz.
Prijs €: 5,95
Auteur: Annelies van der Kleijn

David en Goliath

Mes Bijbel Boekje Voorleesboekje voor jonge kinderen. Over het leven van David van schaapsherder tot koning in 13 hoofdstukken.    
Vanaf: 2 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-309-8
NUGI/NUR:
Omvang: 28 pag.
Prijs €: 5,95
Auteur: Annelies van der Kleijn

Brute chantage

Weer opnieuw verkrijgbaar Alessandro is een rijkeluiszoontje. Zijnvader exporteert exclusieve auto’s naarItalië. Hoewel zijn moeder niet wil dat hijte veel verwend wordt, mag hij wel toerenin haar Ferrari F 340 Spider.Tijdens een van zijn ritjes komt Alessandroin contact met Armand en Danny. Zij vragenhem om in auto’s die naar het buitenlandgaan een pakketje te verstoppen. Alessandrogaat in op dit verzoek,maar als hij na een tijdje wil stoppen met ditzaakje, blijkt dat minder gemakkelijkdan gedacht …
Vanaf: vanaf 9 jaar
Avi:
ISBN: 978-90-5952-405-7
NUGI/NUR: 283
Omvang: 151 pag.
Prijs €: 9,95
Auteur: Adri Burghout

Pages