Dé kinderboekenuitgever!

Japke de Kraker - van Abbema

Beroep

Onderwijzeres (invalkracht) en catecheet.

Hobby's

Zingen, schrijven en het geven van Bijbelstudies en pastorale zorg aan m.n. asielzoekers.

Waarom bent u gaan schrijven

Toen wij in Suriname woonden, ben ik na een oproep christelijke verhalen gaan schrijven t.b.v. het onderwijs, ook om hiermee de boodschap van het Evangelie ingang te doen vinden.

Welke boeken heeft u geschreven

De romans "Paradijs in tranen" en "Onder de dezelfde hemel" (het vervolg op deze romans "Hoop voor verslaafden" is als manuscript opgestuurd naar KOK/Voorhoeve).

Kinderboeken: "Elise, vlucht niet", Vlucht uit Turkije", "Gedwongen te zwijgen" en "Onverwachts weerzien". Deze laatste drie boeken, waarin het wel en wee van asielzoekers centraal staat, zijn bij uitgeverij MES uitgegeven en ook de gedichtenbundel "teken voor straks"

Ook zijn bijbelstudies "Op zoek naar een vaderland, pastoraat voor onderweg" t.b.v. ontheemden, allochtonen, vreemdelingen door DTEG in Zwolle uitgegeven. Deze zijn weer vertaald in het Engels, Russisch en het Frans.

Waarom bent u kinderboeken gaan schrijven

De levensverhalen van mensen en kinderen, met name van hen die in een underdog positie leven, houden mij erg bezig.

Waarom bij Uitgeverij Mes

"Vlucht uit Turkije" heb ik naar Uitgeverij Mes gestuurd, omdat men mij deze had aanbevolen. Op hun verzoek heb ik daarna "Gedwongen te zwijgen" en "Onverwachts weerzien" (vervolgboeken op "Vlucht uit Turkije") geschreven.

Wat is de boodschap in uw boek(en)

Ik wil graag door mijn schrijven, met ouderen en jongeren mijn ervaringen delen, zodat we meer inzicht krijgen in het leven (nood) van onze naasten. ( In mijn boeken m.n. allochtonen / asielzoekers / vreemdelingen!)

Wat is uw doel

Het perspectief wat het Evangelie van Jezus Christus ons biedt (Joh. =3:16) al verhalend doen uitkomen, ook voor de niet-gelovige lezers.